Växelriktare solceller - grundbulten i din solcellsanläggning

Växelriktare solceller - en central komponent i solcellsanläggningen

Växelriktare till solceller är en av grundbultarna i din solcellsanläggning. Den har en avgörande roll i omvandlingen av elektrisk energi från solcellerna till den form av energi som kan användas i hushållet eller säljas till elnätet. Växelriktaren har även påverkan på vilken maximal storlek du kan ha på din solcellsanläggning. Låt oss förklara mer.

Vanliga frågor om växelriktare

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om växelriktare.

Vad är en växelriktare?

Låt oss förklara vad en växelriktare solceller är och varför den behövs. Solcellerna genererar likström (DC) när de omvandlar solens strålar till elektrisk energi. Det mesta av det elektriska nätet och hushållsapparater använder dock växelström (AC). Det är här växelriktaren kommer in i bilden. En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som kan användas i hushållet eller matas in i det offentliga elnätet. Därför är växelriktaren av lika stor vikt som själva solcellerna i en solcellsanläggning.

Påverkan på anläggningens maximala storlek - tänk långsiktigt vid val av den bästa växelriktaren för solceller

Växelriktaren har en direkt inverkan på den maximala storleken av din solcellsanläggning. Varje växelriktare har en viss kapacitet, mätt i watt eller kilowatt. Det anger hur mycket DC-ström växelriktare solceller kan omvandla till AC-ström. Om du planerar att utöka din solcellsanläggning i framtiden, är det viktigt att välja en växelriktare som kan hantera den extra belastningen, annars måste du investera i en med större kapacitet till dina nya solpaneler. En växelriktares effekt ska som regel motsvara 80-90% av solcellernas maximala effekt.

Vad är en hybrid växelriktare solceller?

En hybrid växelriktare är en mer avancerad typ av växelriktare jämfört med en konventionell växelriktare. En hybrid växelriktare till solceller är utformad för att hantera flera olika energikällor och/eller lagringsalternativ samtidigt, exempelvis växelriktare - batteri. Den kan alltså drivas med fler konfigurationer än en växelriktare av standardtyp. En hybridväxelriktare möjliggör lagring av energin som produceras från solcellerna och den arbetar då i ett batteribackup-läge och lagrar energin i ett solcellsbatteri. De flesta växelriktare solceller av hybridtyp kan även användas utan ett anslutet batteri och gör det därför till ett ypperligt val om du vill uppgradera med solcellsbatteri i framtiden.

Placering av växelriktaren

För att minimera förlusterna som uppstår när ström transporteras över längre avstånd är det idealiskt att placera växelriktaren nära solcellerna. Dock bör man ta hänsyn till andra faktorer som till exempel möjligheterna till god ventilation och att det ska vara enkelt att komma åt växelriktaren för underhåll. Många moderna växelriktare är utformade för att vara väderbeständiga och kan installeras utomhus, men det kan vara fördelaktigt att placera dem i ett skyddat läge för att minska exponering för extrema väderförhållanden som tenderar att leda till onödigt slitage.

 

 

Tänk på det här vid placering av växelriktare:

  • Växelriktaren bör placeras nära solcellerna för att minska energiförluster

  • Placera växelriktaren på en plats som är enkel att komma åt vid underhåll

  • Om växelriktaren placeras utomhus hitta ett läge skyddat från väder och vind i den mån det är möjligt

 

 

vaxelriktare-1

Vi hjälper dig till rätt val av växelriktare solceller

Sammanfattningsvis är växelriktaren en kritisk komponent i varje solcellsanläggning. Så genom att läsa på kan du göra ett informerat val när det gäller vilken typ av växelriktare du ska ha, undersök även kostnadsbilden då växelriktare pris kan skilja sig åt mellan olika leverantörer. Vi på Assemblin föreslår alltid den bästa växelriktare för din tilltänkta solcellsanläggning utifrån dina önskemål och förutsättningar för att du ska få maximal avkastning på din investering.

 

Fri rådgivning

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Vector 3