Solceller -
villa och fritidshus

Sänk dina elkostnader med förnybar energi från solceller

Att investera i solceller för din villa eller ditt fritidshus kan ge betydande ekonomiska fördelar och med säkerhet bidra till att främja en grönare framtid. Genom att övergå till solceller - en förnybar energikälla kan vi tillsammans minska beroendet av fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. 

Höj värdet på huset - solceller pris

När det gäller solceller för villa, är det inte bara de miljömässiga fördelarna som gör dem till ett attraktivt val. Även ur ekonomisk synvinkel har solceller blivit ett alltmer lockande alternativ tack vare att behovet av tillförd el minskar, vilket i sin tur sänker dina energikostnader. Vi räknar med en livslängd på minst 30 år för våra solcellsanläggningar så besparingarna på elkostnaderna kommer vara lika länge. Ett hus med installerad solcellsanläggning värderas även högre än ett hus utan vid försäljning då driftkostnaderna är lägre - en viktig parameter vid husköp. Priset för solceller till villa skiljer sig från anläggning till anläggning och beror bland annat på hur stor elproduktion som behövs. Solceller villa pris - efter ett besök hos dig lämnar vi en offert där priset för solcellerna och installationen framgår.

 

Sälj el du inte använder

Du förbrukar inte all solel du producerar. Beroende på förutsättningar och befintlig elförbrukning så kommer du själv använda 30-50% av din producerade solel för eget bruk. Den del du inte förbrukar själv som produceras av solcellsanläggningen säljer du till din elleverantör så fler kan ta del av din gröna el. Du får då betalt, spotpris plus ca 60 öre, och har därmed skapat en inkomst på din solcellsanläggning. I kombination med att du sänker dina egna kostnader blir detta en lönsam affär ur ett ekonomiskt perspektiv.

Solceller på ditt fritidshus

Många väljer idag att använda möjligheten till 20% skattereduktion på sin solcellsinstallation inte bara till sitt bostadshus utan även sänka energikostnaderna för sitt fritidshus. Även om du inte har lika mycket elförbrukning i ditt fritidshus så producerar solcellsanläggningen likväl lika effektivt där och därmed får du intäkter på den el du inte själv förbrukar när du säljer din överskottsel. 

 

assemblin-icon-power

Hur fungerar det? Vi har svaren på allt du vill veta

Vi finns där före, under och efter du anlitat oss. Allt för att din investering ska fortsätta vara rätt livsstilval.

 

Allt du vill veta

Group (1)

Kontakt

Du berättar om dina önskemål och tankar kring solpaneler. Vi bokar ett möte.

Frame (4)

Planering

Vi bokar installationsdatum och föranmäler till ditt elnätsbolag. 

Vector (5)

Kundbesök

Vi tittar på just dina förutsättningar för solpanel på taket och din elförbrukning.

Frame (2) 

Installation

Vi monterar solpanelerna på din villa och ser till att du vet vad du kan förvänta dig i nästa steg.

 Frame (3) 

Offert

Solpanel pris - Vi ger dig ett förslag som du kan titta igenom i lugn och ro.

 Frame (1) 

Driftsättning

Innan vi avslutar vårt arbete hos dig ser vi till att du vet hur din solpanelsanläggning fungerar.

Solceller tak eller fristående installation?

Solceller kan monteras direkt på befintligt hustak eller på en fristående struktur beroende på fastighetens egenskaper, dina behov och önskemål.
Valet beror främst på hur mycket utrymme man har men för en villa eller ett fritidshus i ett tätbebyggt område är det vanligare att montera panelerna på taket då markutrymmet ofta är begränsat och att det rent estetiskt passar bättre in.
Fristående solceller är vanliga på lant- eller jordbruksfastigheter som kräver större energiproduktion men kan även vara aktuellt om solljuset har svårt att nå hustaket på din fastighet.

Några av fördelarna med solcellstak:

  • Nyttjar befintligt utrymme: Om du har ett stort, oanvänt takutrymme som får mycket solljus, kan det vara perfekt för solceller. Du nyttjar då ett utrymme som annars inte skulle ha någon direkt användning, och eliminerar behovet av extra markyta.

  • Lägre installationskostnader: Takmonterade solceller kräver generellt sett mindre material för installationen och är ofta enklare att installera, vilket kan leda till lägre kostnader.

  • Estetik: I regel är solceller tak mindre framträdande och kan integreras mer diskret i fastighetens befintliga estetik.
solceller-assemblinsolar3

Alla tak är olika – vi undersöker ditt tak

Det finns många olika typer av tak och alla tak är unika. En paketlösning med ett visst antal paneler och en förutbestämd växelriktare som går under uttryck som solceller bäst i test kommer därmed inte att vara den bästa lösningen för just ditt tak. Vi har därför valt att ta en annan approach där vi inte monterar en generell lösning. Våra utbildade solcellsprojektörer och solrådgivare gör istället alltid en grundlig undersökning av ditt tak och din fastighet och vi kan på så vis alltid erbjuda dig en anläggning med solceller som är individuellt anpassad och optimal för dina unika förutsättningar.

Med våra materialval känner vi oss trygga med att du som kund kommer få en solcellsanläggning som håller vad vi lovar och vad Assemblin Solar står för. Inte bara i några år utan med en kvalité som håller hela dess livslängd.

 

Fri rådgivning

Vanliga frågor om solceller

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om solceller.

Vad kostar solceller?

Hur stor kostnaden blir för solceller till villa varierar mycket beroende på de aktuella förutsättningarna men i ett hypotetiskt exempel där solcellerna ska producera 20 000 kWh per år kan investeringskostnaden vara omkring 300 000 kronor före skatteavdrag.

Hur fungerar solceller?

Från solens strålar skapas elektrisk energi som genom kablarna går från solcellerna till växelriktaren och i växelriktaren görs om från likspänning till växelspänning för att kunna fortsätta ut på elnätet eller användas i ditt hem.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Vector 3