Solceller lantbruk – en lysande idé för gröna fält och grön el

Vi utför kompletta installationer av högkvalitativa solceller till lantbruk för både mindre och större fastigheter. Du kan vara trygg med att din anläggning installeras efter gällande regler och att vi tar ansvar från vår första kontakt till installation av anläggningen och löpande service och support när din nya anläggning är på plats. Välkommen att kontakta oss idag för att boka ett besök där vi tittar på förutsättningarna för din kommande solcellsanläggning!

Extra goda förutsättningar för solceller på lantbruksfastighet

Förutom de uppenbara klimatfördelarna, är solceller lantbruk en långsiktigt lönsam investering. Eftersom energi är en så betydande kostnad inom jord- och lantbruk blir effekten extra stor. Genom att installera solceller kan du alltså avsevärt minska energikostnaderna.

 

Solceller lantbruksfastighet - de främsta fördelarna

  • Stora tak och markarealer möjliggör stora anläggningar och större effektuttag
  • Det krävs sällan bygglov
  • Kapar kostsamma effekttoppar som annars inte kan undvikas
  • Hög elförbrukning under årets ljusaste månader ger maximalt nyttjande
Fri rådgivning

Investeringsstöd solceller lantbruk

I nuläget finns tyvärr inget investeringsstöd eller bidrag solceller lantbruk att söka. Mellan 2014-2022 fanns Landsbygdsprogrammet som var en del av EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för en attraktiv landsbygd men ansökan är nu stängd. Det återstår att se om det blir kommande satsningar på området solceller jordbruk och solceller lantbruk.

Fri offert och hembesök

För att kunna ge en korrekt kostnadsbild besöker vi dig för att titta på de ekonomibyggnader eller markareler som är aktuella för solceller. Vid ett sådant besök tittar vi på de olika delarna som påverkar en installation av solceller. Från takets placering i förhållande till solens instrålning till takets konstruktion och förutsättningarna för placering av inverter, övervakningssystem och eventuell batterilagring. Kanske kan det vara aktuellt med ett  solcellspaket lantbruk men tillsammans med era önskemål och lantbruksfastighetens förutsättningar kan vi projektera den mest optimala solcellsanläggningen för just din fastighet.

Solceller lantbruk regler

Eftersom regler för investeringsstöd, lagstiftning och skattepolicys kring solceller för lantbruk och gårdar förändras är det viktigt att ta reda på vad som gäller just när du planerar en investering. Skatteverket tillhandahåller riktlinjer för avdrag och skattelättnader som är tillgängliga för dem som investerar i solceller lantbruk. Detta inkluderar möjligheter för avskrivningar och energiskatterabatter. Du kan läsa mer om Skatteverket solceller lantbruk på skatteverket.se eller kontakta oss så kan vi berätta med kring vad som gäller just nu.

Att tänka på inför en investering i solceller lantbruk

Inför en investering i solceller till lantbruk är det en rad faktorer som bör beaktas för att säkerställa att investeringen blir som mest effektiv och så lönsam som möjligt. För de löpande energikostnaderna är solceller för lantbruk en extra god investering eftersom stora energikostnader är vanligt under den ljusare delen av året då solcellerna producerar som mest. De stora takytorna på ekonomibyggnaderna möjliggör stora anläggningar och överskottet som inte används i den egna verksamheten säljs tillbaka till elnätet. Det blir en cykel där överskott kan säljas på sommaren och skapa en form av tillgodo inför vintern då solpanelerna har lägre kapacitet jämfört med en solig sommardag. 

Fri rådgivning

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss idag

 

Vector 3