Solceller pris

Att installera solceller på din villa är en smart investering som inte bara sänker dina energikostnader, utan även ökar värdet på ditt hem. När vi pratar om “solceller pris” är det viktigt att poängtera att kostnaden varierar stort beroende på storlek och typ av system. Gemensamt för alla solcellsanläggningar är dock att den initiala kostnaden är en investering i ditt hem och din framtida energiförsörjning. Här går vi igenom hur en kalkyl kan se ut och vilka skattereduktioner som finns.

Solceller kalkyl - förstå din investering

En klassisk installation av solceller inkluderar solpaneler, fästmaterial, växelriktare, kabel, transport och ställning för att komma upp på taket samt tiden för att utföra installationen. Därutöver kan man sedan koppla på andra lösningar som batteri, elbilsladdare osv.

När du ska köpa solceller och jämför priser bör du inte bara tänka på priset för den initiala investeringen, du bör också tänka på relationen mellan effektiviteten på dina paneler och den energi du kommer få ut av dina paneler per investerad krona.

Kalkylen behöver inkludera faktorer som systemets storlek, din årliga energiförbrukning, och eventuella framtida besparingar på elräkningen.

 

Det är svårt att förutsäga hur priset för både köpta och sålda kWh kommer se ut i framtiden och hur avdrag och andra skatter kommer att vara utformade. Dessa faktorer påverkar såklart hela kalkylen för din investering.

Det är dock rimligt att anta följande kring elmarknadens framtid:

 • Det pågår och kommer fortsätta pågå en större elektrifiering av samhället
 • Industrin kommer kräva mer el i sin omställning
 • Fler kommer köra elbilar både privat och som tjänstebilar
 • Efterfrågan blir allt större på grön el

 

Fri rådgivning

Solceller pris - ett hypotetiskt exempel

Priset på solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive systemets storlek, typ och installationskostnader. När vi talar om "solceller pris" måste vi beakta både inköps- och driftskostnader över tid. Det är därför svårt att ge ett exakt svar på vad dina solceller kommer kosta utan att vi har besökt dig och gjort en individuell kalkyl men här nedan presenterar vi ett hypotetiskt prisexempel som kan ge en bild av vilka delar som tas med i beräkningen.

 

Det här är ett hypotetiskt exempel där produktionen är 20 000 kWh och konsumtionen är exakt densamma:

Installera solceller kostnad – antaganden

 • Elområde SE4
 • Pris för köpt el (förenklat snitt): 400 öre/kWh
 • Pris för såld el (förenklat snitt): 150 öre/kWh
 • Konsumtion 20 000 kWh (kostar dig i detta exempel 80 000 kronor per år)
 • Produktion av solceller 20 000 kWh
 • Egen förbrukning 40% av producerad el
 • Ersättning för inmatad el 8 öre per kWh
 • Inmatningstariff är noll

Investeringskostnad

 • Anläggningen kostar ca 310 000
 • Efter avdrag betalar du ca 250 000 för anläggningen

Underlag

 • Du kommer konsumera 40% x 20 000 kWh = 8 000 kWh av din producerade el
 • Du kommer sälja 60% x 20 000 kWh = 12 000 kWh av din producerade el

Besparing

 • Reducerar din elkostnad med 8 000 kWh x 400 öre = 32 000 kronor

Intjäning

 • Du säljer el för 12 000 kWh x 150 öre = 18 000 kronor

Övriga ersättningar

 • Skattereduktionen blir 8 000 kWh x 60 öre = 7 200 kronor
 • Ersättning för inmatad el blir 8 000 kWh x 8 öre = 960 kronor
solceller-assemblinsolar3

Summerat

 • Din kostnad innan solceller var 80 000 kronor / år och nu är den 48 000 kronor / år
 • Din totala besparing samt intjäning är 58 160 kronor / år
 • Detta ger en återbetalningstid på ca 4,3 år
 • Hade vi gjort sämre antaganden (egen konsumtion 30%, elpris: såld: 100 öre/kWh och köpt 200 öre/kWh så blir din återbetalningstid 7 år

Ovan är bara ett hypotetiskt scenario, men ett realistiskt exempel.

Vanliga frågor om solceller pris

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om pris på solceller

Så, vad kostar solceller per kW?

En grov sammanfattning är att solceller pris per kW ligger mellan 11 000 och 16 000 kr inklusive installation, moms och grönt avdrag. En genomgång av dina förutsättningar och ditt tak behöver göras för att få en individuell kalkyl. 
IMG_4034

Solcellsbidrag och skattereduktion - lättnad av kostnad för solceller

För att underlätta övergången till förnybar energi ges skattereduktion för solceller. För privatpersoner finns Grön teknik avdrag. Det gröna avdraget berättigar till 20% avdrag för arbete och material för en solcellsanläggning och 50% avdrag ges för installation och material till laddbox och solcellsbatteri. Man kan få högst 50 000 kronor i avdrag per person och år. Det är också beroende av hur mycket skatt du betalat in och eventuella andra avdrag du gjort. Dessa ekonomiska incitament gör solceller till en ännu mer attraktiv investering.

Kort kan man säga att i den offert du får av oss som baseras på just dina unika förutsättningar anges det totala priset som du är ansvarig för men också det faktiska pris du kommer betala om avdraget går igenom. Det är vi, som efter att du betalat din del skickar en begäran om att få ut resterande del från skatteverket. Det är ditt ansvar som kund att säkra att du har rätt till bidrag solceller i form av Grön teknik-avdraget.

 

Grön teknik

En skattereduktion ges för följande typer av jobb till privatpersoner:

 1. Installation av nätanslutna solcellssystem – 20% avdrag gäller för arbete och material
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad solenergi – 50% avdrag gäller för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon – 50% avdrag gäller för arbete och material. 

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Solpaneler FB Solar