Sälja solel - tjäna pengar på dina solceller

Investera i solceller och få marknadsmässigt betalt

En stor fördel med att investera i en solcellsanläggning i Sverige är att du får marknadsmässigt betalt för den el som inte används och därmed kan sälja solel till energinätet med god lönsamhet. Priset för den el som säljs till elnätet sätts på elbörsen NordPool. Är du nyfiken på hur mycket du kan tjäna på att sälja solel från en solcellsanläggning är den här informationen perfekt för dig.

Sälja el solceller - 3 delar att räkna som inkomst.

Det är tre saker du kan se som inkomst när du ska sälja el från solceller.

 • Betalning för den överskottsel du producerar
 • Skattereduktion
 • Ersättning från elnätsbolagen för inmatning på elnätet
vaxelriktare-1

Sälja el solceller - pris per kWh

El handlas vanligtvis via det som kallas för spotpriser, vilka bestäms på den nordiska elbörsen NordPool. Man kan få betalt för överskottet i sin solcellsanläggning och när du ska sälja överskottsel sker det vanligtvis till spotpris. Spotpriset varierar med tillgång och efterfrågan och det är svårt att räkna på exakt vad du får betalt då det är helt beroende på priset när du har ett överskott att sälja.

Medelspotpriserna 2022 var följande:
 • SE1: 63,3 öre/kWh
 • SE2: 66,3 öre/kWh
 • SE3: 137,4 öre/kWh
 • SE4: 161,5 öre/kWh
Du behöver i normalfallet inte betala skatt på inkomst från att sälja solcellsel då den räknas som kapitalinkomst från privatbostad vilket har ett schablonavdrag på 40 000 kronor årligen. Säljer du för mer än 40 000 så blir mellanskillnaden skattepliktig som inkomst av kapital vilket uppgår till 30% (2023).

 

Fri rådgivning

Skattereduktion när du säljer överskottsel

Skattereduktionen ger dig möjlighet till avdrag på skatten för 60 öre för varje kWh du levererar till elnätet vid anslutningspunkten (elen du själv använder passerar aldrig anslutningspunkten). Avdraget när man ska sälja solel är på max 30 000 kWh, dvs max 18 000 kronor per person och anläggning. Man kan inte få avdrag för mer än den el man själv förbrukar. Som privatperson är det din elnätsleverantör som lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

 

Ersättning från elbolagen vid inmatning på elnäten

Det här är en ersättning från elnätsbolagen som betalas ut per automatik och uppgår normalt sett till ett par ören per kWh. Du får denna ersättning eftersom att sälja solel från din anläggning minskar förlusterna i elnätet eftersom dina solpaneler producerar el närmare där den förbrukas. Det gör att förlusterna av att transportera el över långa distanser minskar. Detta gäller alltså enbart el du säljer vidare till nätet.

Vanliga frågor om att sälja solel

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om att sälja solel.

Så, hur mycket solel får man sälja?

Som privatperson får du i princip sälja hur mycket el du vill - men en bra tumregel är att inte producera mer än man själv konsumerar eller maximalt 30 000 kWh per år. Anledningen är att skattereduktionen på 60 öre/kWh enbart ges på lika mycket solel som du själv konsumerar.

Sälja el från solceller - så här går du tillväga

 1. Installera din solcellsanläggning

 2. Uppdatera elmätaren till en dubbelriktad mätare (elbolaget hanterar detta)

 3. Kontakta ett elnätsföretag för att skaffa ett inmatningsabonnemang för inmatning av din solel på elnätet. Som mikroproducent för solceller är detta abonnemang vanligtvis kostnadsfritt.

 4. Skaffa elavtal för både produktion och inköp via ett elhandelsbolag när du väl ska sälja solel. Gör research kring vilket elhandelsbolag som erbjuder bäst spotpriser både på köpt och såld el.

 5. Sälja el solceller - nu är det dags att sälja solcellsel. Via din elcentral fördelas den producerade elen ut till den egna bostaden i första hand och när det finns överskott matas den överskjutande delen automatiskt ut i elnätet.

 6. Din nya dubbelriktade elmätare följer hur mycket solel som säljs via ditt produktionsabonnemang hos elhandelsbolaget. Din intäkter räknas i första hand av din elräkning. Vid de tillfällen du producerar mer än du förbrukar och elbolaget inte har en kostnad att dra av från kan du få insättning via ditt bankkonto.

 

assemblin-icon-power

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Vector 3