Batteri till solceller

El som produceras i en solcellsanläggning måste användas samtidigt som produktionen sker. Den resterande elen så kallad överskottsel säljs på elbörsen. Med ett batteri till solceller kan dock el som producerats under de ljusa timmarna lagras och användas när mörkret faller. På så vis ökar egenanvändandet av den solel som har producerats i den egna anläggningen. Det finns även en möjlighet att tjäna pengar på sitt batteri genom att erbjuda stödtjänster. Är du nyfiken på batterier till solceller så ska du läsa vidare!

Tjäna pengar på ditt solcellsbatteri genom stödtjänster 

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans (50Hz) handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster och i utbyte betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Genom att ansluta sitt solcellsbatteri till batterilagring, exempelvis CheckWatt får man betalt för att hjälpa till att balansera elnätet oavsett om reserven har aktiverats eller inte på grund av att frekvensen varit för låg eller hög. Det gör att ditt batteri till solceller inte enbart kan hjälpa dig att sänka kostnaderna för köpt el utan dessutom kan generera stabila intäkter från stödtjänster (utöver såld el till elnätsbolagen). Att Svenska kraftnät kan använda ett batterilager för att säkra upp balans och tillgänglighet gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet är mer pålitligt och driftsäkert.

 

Solceller batteri - kan man bli självförsörjande?

Att komplettera solceller med batterilagring ökar stabiliteten i den egna elförsörjningen. Ett solcellspaket med batteri minskar sårbarheten för elprisökningar och man kan själv använda en större del av sin producerade el. Eftersom vädret och solens instrålning varierar är el från solcellerna inte tillräckligt för att användas som enda källa till el, men genom att sälja överskottsel när solcellerna producerar i hög takt kan el köpas in från elbolaget när det är lägre produktion i anläggningen. Erbjuder du dessutom stödtjänster finns det stor möjlighet att intäkter och kostnader tar ut varandra över tid och eventuellt även genererar en intäkt.

 

Fri rådgivning
hand mot solpanel

Grönt skatteavdrag för installation av batteri till solceller

Från 1 januari 2023 gäller det gröna skatteavdraget för installation av solceller, solcellsbatterier och laddboxar. För solceller med batteri ges skattereduktion med 50% på kostnader för arbete och material för själva batteriet. För enbart solcellerna gäller 20% skatteavdrag. Beloppen dras av direkt från offerten och ingen extra ansökan krävs.

 

Grön teknik

Batteri till solceller pris

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om batteri till solceller.

Vad kostar batteri till solceller?

Ett batteri till solceller kostar i grova drag mellan 20 000 kr och 100 000 kr beroende på storleken och vilken typ av batteri du vill ha, ett blybaserat eller ett litiumbatteri. Solcellsbatteri pris kan besvaras när vi besöker dig för att titta på dina möjligheter för solcellsanläggningen och/eller batterilagring till befintlig anläggning.

Hur mycket producerad el kommer förbrukas i den egna anläggningen och vad lagras?

Den mängd el du kommer använda själv från solcellerna varierar baserat på årstid och när på dygnet du förbrukar din el. För att använda elen som produceras måste förbrukningen ske samtidigt som produktionen. För en vanlig villa används i de flesta fall cirka 30 - 40% av den el som produceras, resten kan lagras i ett batteri till solceller. Ett bra sätt att räkna på det mer exakt är att titta på förbrukningskurvan över dygnet och årstiderna för att sedan ställa det i relation till solpanelernas produktionskurva, dvs den beräkning som görs för när panelerna kommer producera el på dygnet och årstiderna.

 

assemblin-icon-power

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Solpaneler FB Solar