Allt om att installera solceller

Hur går det till att installera solceller?

Här beskriver vi hur processen går till när du ska installera solceller med oss på Assemblin Solar. Vi finns där före, under och efter du anlitat oss så att din investering ska vara lika självklar nu som i framtiden.

Group (1)

Kontakt

Vi etablerar kontakt med varandra och tar lite uppgifter, känns det rätt så bokar vi ett besök. Innan besöket förbereder vi oss genom att titta på satellitbilder. Du på din sida tar fram en elräkning vi tittar på tillsammans. 

Frame (4)

Planering

När du signerat offerten tar vi kontakt med dig för att planera och gå igenom hur leverans och montering av solceller kommer att ske. När vi närmar oss installationsdatumet kommer material levereras hem till dig. 

Vi kommer även i detta skede göra en föranmälan till elbolaget för mätarbyte och säkra att det blir inplanerat hos dem i god tid före solcellsinstallationen. 

Vector (5)

Kundbesök

På plats tittar vi på ditt hus och går igenom dina förutsättningar. Det inkluderar hur vi kan sätta paneler och växelriktare, hur kabeldragning för solceller görs bäst samt hur din elkonsumtion och försäljning av el kan se ut. Under besöket går vi även igenom vilka förväntningar som finns från båda sidor, leverans, installation av solceller och driftsättning.

Frame (2) 

Solceller Installation

Montering solceller - första installationsdagen när det är dags för montering av solceller sätter vi upp ställningen, går igenom på plats hur installationen kommer gå till, när vi räknar med att vara klara och andra praktiska saker under de dagar vi är på plats.

I vissa fall kommer vår elektriker göra en del förberedande arbete för kabeldragning av solceller innan vi monterar panelerna för att förbereda och underlätta driftsättning när vi är på plats. 

 Frame (3) 

Offert

När vi är överens om förutsättningarna så sätter vi ihop och skickar en offert som du kan gå igenom i lugn och ro.

 

 

 Frame (1) 

Driftsättning

När monteringen av solcellerna är klar städar vi efter oss, tar bilder, tar ned ställningen och går igenom hur anläggningen fungerar och slås på.

Beroende på elbolaget så sker mätarbytet strax efter installation och anläggningen kan då slås på.

Vi gör i detta skede också en efteranmälan till elbolaget att vår installation av solceller är klar.

Är det lönsamt att installera solceller?

Solenergi är grön energi, dvs fossilfri och med minimal negativ påverkan på klimatet. I dagsläget är en solcellsinstallation subventionerad med ett ”Grön teknik” avdrag, som under 2023 är 20% subvention på hela investeringen. En solcellsanläggning har en återbetalningstid på 5-9 år beroende på förutsättningarna. Än mer intressant är att få en noggrann kalkyl på hur mycket du kan spara på att installera solceller utifrån din fastighets förutsättningar såsom läge, ev skuggningar, antal paneler mm. I förhållande till besparing kan man sedan jämföra vad kapitalkostnaden är för att finansiera anläggningen. Inte sällan överskrider besparingen/intjäningen av solcellsanläggningen kapitalkostnaden för investeringen och då ger anläggningen positivt kassaflöde från dag ett. Så svar på frågorna - vad kostar det att installera solceller och hur mycket kan jag spara, går först att svara på efter ett besök hos dig och genom noggranna kalkyler anpassade för just ditt taks förutsättningar. Assemblin Solar erbjuder solcellslån i samarbete med Wasa Kredit, en del av Länsförsäkringar, som gör det möjligt att installera solpaneler även om du inte har ekonomiska tillgångar här och nu.

 

Bygglov

Solcellsanläggning är generellt inte belagda med bygglovsplikt. Det finns dock undantag. Ett sådant är om din fastighet ligger i detaljplanerat område, då behöver man höra med kommunen. Ett annat exempel är om man ändrar fastighetens utseende markant t ex om man lutar solcellerna så taket får en annan form. Fråga oss gärna så berättar vi mer.

För- och efteranmälan vid installation av solceller

För att få göra en solcellsinstallation på sitt hustak behöver man göra en sk föranmälan till sitt elnätsbolag för godkännande. Detta ombesörjer vi för våra kunder och är i de allra flesta fall en formalia där handläggningstiden för godkännande tyvärr kan variera beroende på handläggningstid hos elnätsbolaget.
Efter att installationen är färdig görs en färdiganmälan. Också den till elnätsbolaget som ska godkänna installationen innan den tas i bruk. Även här varierar handläggningstiden mellan olika elnätsbolag. Assemblin ombesörjer anmälan för våra kunder.

Sälja el

Den del av elen som solcellsanläggningen producerar som du inte själv förbrukar, s k överskottsel, säljs per automatik till elnätet. I dagsläget betalar elnätsbolagen spotpriset för el plus 60 öre under 2023 som är ytterligare en subvention från staten. Observera att de 60 öre som du får extra betalt för din producerade el bara sträcker sig upp till den årsförbrukning som du hade året innan.

 

Så här mycket sparar du på din egen elförbrukning

Du tjänar (sparar) som mest på din solcellsanläggning på den el du minskar din egen förbrukning med,  normalt cirka 30-50% av den producerade solcellsenergin. Denna el slipper du köpa in. I ditt inköpspris från elbolaget betalar du elskatt och moms på elpriset vilket du slipper när du producerar egen el. Därav är besparingen stor på den del du använder själv. 

 

assemblin-icon-power

Vanliga frågor om
solceller

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om solceller.

Vilka produkter använder ni?

Vi på Assemblin Solar använder oss av kvalitetsprodukter från världsledande leverantörer. Vi har genom vårt dotterbolag under mer än tio års tid testat material från flertalet leverantörer för att komma fram till de högkvalitativa produkterna vi idag använder oss av. Produkter som både vi och våra kunder kan vara trygga med.

Samtliga av våra huvudleverantörer uppfyller Assemblins hållbarhetspolicy och dedikerar stora delar av sina resurser till forskning och utveckling.

Hur funkar en solcell?

Solceller innehåller råvaran kisel som är ett halvledarmaterial och som omvandlar solenergi till elektrisk energi.

Från solens strålar skapas elektrisk energi som genom kablarna går från solcellspanelerna till växelriktaren och i växelriktaren görs om från likspänning till växelspänning för att kunna fortsätta ut på nätet eller användas i ditt hem.

Hur går processen till?

När du kommit fram till att intresse finns för solceller är du välkommen att kontakta oss. Första kontakten sker på telefon där vi ringer dig. Vi tar lite uppgifter i första samtalet och bokar en tid för att besöka dig och ditt hus. Varje hus är unikt och för att kunna klargöra förutsättningarna helt och fullt så är ett platsbesök av största vikt. Därefter kan du få förslag på hur en solcellsanläggning ser ut för ditt hus med ett färdigt pris för projektet.

Vad är en batterilösning?

Batteri kan man komplettera sin anläggning med. Batteri är till för lagring av din producerade solenergi. När du lagrar el så kan du själv styra när du vill förbruka den, vilket är en fördel. I dagsläget är batteripriserna relativt höga. Återbetalningstiden på en batterilösning är generellt ganska hög men kan variera. Fråga oss gärna om mer information.

Hur lång är återbetalningstiden?

En solcellsanläggning har normalt en återbetalningstid på 5-9 år. Avgörande är förutsättningar, antal paneler, skuggning, väderstreck på taket mm, för hur mycket effekt din anläggning kan få. I kombination med hur mycket el du förbrukar. När vi genomfört ett platsbesök hos dig kommer vi kunna kalkylera återbetalningstid för just ditt hus.

Hur lång är livslängden på en solcellsanläggning?

Den tekniska livslängden på en installerad solcellsanläggning är >25 år. Det finns inga rörliga komponenter i en solcellsanläggning vilket medför att det är produkternas livslängd som är avgörande och solcellspaneler tappar endast marginellt i effekt över tid. 

Får jag garanti?

Vi erbjuder följande garantier på våra installerade solcellsanläggningar:
  • Solcellspaneler, 15 år produktgaranti och  84,8% effektgaranti efter 25 år 
  • Växelriktare 10 år
  • Montage 5 år

Erbjuder ni finansiering?

Ja. Du ska känna dig trygg i ditt val. Därför erbjuder Assemblin Solar dig olika typer av finansiering för din solcellsanläggning. Detta gör vi i samarbete med Wasa Kredit som är en del av Länsförsäkringar. De två alternativ vi tillhandahåller är räntefritt lån upp till tre år eller lån upp till 12 år med ränta. I båda fallen går det att lösa lånet i förtid om man önskar det utan att behöva betala framtida räntor som inte utnyttjats.  
Vector (4)

Förmånlig installation med avdrag för grön teknik

När du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion på kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

 

Grön teknik

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss idag

 

Vector 3